Home >> Over WSK >> Instrumenten

Elektronisch weerstation Vantage Pro2

Volgende metingen worden met het elektronische weerstation Vantage Pro van Davis Instruments gedaan: luchttemperatuur, grastemperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, windrichting, windsnelheid, regenhoeveelheid en zonnestralingsintensiteit.VP2 Daarnaast worden er ook nog afgeleide gegevens berekend zoals: het dauwpunt, de neerslagintensiteit, de verdamping, de warmte-index (heat-index), de gevoelstemperatuur (windchill).

Dit meetstation bestaat uit:

Uitleeseenheid en datalogger (console)
Computer
Regenmeter
Temperatuurmeting en luchtvochtigheidsensor
Anemometer
Zonnestralingssensor
Grastemperatuur meetstation
De internetverbinding

Uitleeseenheid en datalogger

Console

Uitleeseenheid met ingebouwde barometer (luchtdruk in hectoPascal, hPa), temperatuurmeting (graden Celcius) en luchtvochtigheidsensor (procent). Alle door de sensoren geleverde gegevens worden draadloos naar de stationsconsole gezonden en kunnen hier afgelezen worden. De gemeten waarden kunnen in verschillende eenheden uitgelezen worden. Bijkomend worden nog verschillende afgeleide gegevens berekend, zoals het dauwpunt (°C), de gevoelstemperatuur (°C), de hitte-index (°C), de regenintensiteit (mm/u). Ook kan van alle meetgegevens de trend in functie van de tijd alsook alle uiterste waarden getoond worden. Verder kunnen de maanstand, de zonsopkomst- en zonsondergangtijden opgevraagd worden. De gegevens die de uitleeseenheid binnen krijgt worden opgeslagen in de ingebouwde datalogger. Naargelang van het tijdsinterval van opslag (1 minuut tot 120 minuten) kan er van 42 uren tot 213 dagen gegevens bewaard worden. Hier is het tijdsinterval op 10 minuten ingesteld. Zo kan er voor 17 dagen aan gegevens opgeslagen worden.

 

Software, datalogger en computer

weatherlink

De datalogger in de uitleeseenheid is verbonden met een computer, die de gegevens uit de datalogger inleest en opslaat. Dit gebeurt met het programma WeatherLink 6.0.3, dat zelf ook verschillende mogelijkheden biedt om de gegevens voor te stellen. Dit wil zeggen in korte en lange termijn trends, grafieken, rapporten en tabellen.
Maar de rapporten en tabellen van de WeatherLink worden op dagbasis van 00:00u tot 24:00u berekend, wat niet overeen stemt met de tijdsbasis van de Vereniging van Weerkunde in Vlaanderen en Nederland. Daarom worden de gegevens die overgebracht zijn naar de computer, geëxporteerd en verwerkt in een rekenblad, waarmee dan de minima, maxima, gemiddelden enz op de tijdbasis van de weeramateurs worden berekend.

 

 

Regenmeter

pluviometer

Men maakt hier gebruik van een kantelsysteem. Het opgevangen neerslag komt in een bakje terecht dat uit twee identieke helften bestaat (twee gelijke kamers). Juist in het midden staat het bakje op een as. Wanneer er voldoende vloeistof in het bakje gevallen is kantelt het om en geeft daarbij een impuls af. De vloeistof loopt uit het bakje weg en de nieuwe opgevangen neerslag komt in de andere kamer terecht. Wanneer ook daar een bepaald gewicht (is dus een bepaalde hoeveelheid) is opgevangen, kantelt het bakje terug naar de andere kant en geeft opnieuw een impuls af. Het omkantelen van het bakje gebeurt bij elke 0.2 mm (mm=liter per vierkante meter) neerslag. De regenmeter kan voorzien worden van verwarming om tijdens sneeuw, hagel, ijzel en ijsregen toch de hoeveelheid neerslag te meten. Die verwarming is hier niet aangebracht. Valt de neerslag als sneeuw of hagel die niet direct smelt, dan zijn de automatische neerslagmetingen niet juist. Nadat alle sneeuw of hagel bij dooi opnieuw gesmolten is zijn de metingen terug in orde.

 

De temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren in een actief geventilleerd stralingsschild

ISS

De gecombineerde sensor meet de luchttemperatuur (in graden celcius) en de relatieve luchtvochtigheid (in procenten) en is ingesloten in een bij zonneschijn actief geventilleerd stralingsschild, dat de sensors beschermt tegen zonnestraling en andere warmtebronnen (vervanging van de termometerhut). Aan de zijkant is de zender ondergebracht welke de gegevens van de verschillende sensoren draadloos naar de console zendt. Deze zender werkt op zonnecellen en een back-up batterij.

 

 

Anemometer

anemometer

Met deze sensor worden de windsnelheid (in kilometer per uur), en de windrichting (volgens de windroos) gemeten en is via een draad verbonden met de zender naast het stralingsschild.

 

 

 

 

 

Zonnestralingssensor

zonne-energiesensor

Deze meet de intensiteit van de zonnestraling welke een horizontaal vlak bereikt. Deze straling bestaat uit twee componenten: de directe zonnestraling en de gereflecteerde straling vanuit de rest van de lucht. De metingen, uitgedrukt in Watt per vierkante meter, geven de hoeveelheid zonnestraling welke de sensor bereikt. De zonneschijnduur wordt uit de hoeveelheid zonne-energie berekend.

 

 

 

 

 

Grastemperatuur meetstation

grastemperatuur

Dit station meet de temperatuur (in graden celcius) juist boven het grasoppervlak, ook wel temperatuur aan de grond of op het gras genoemd.
Het is een meetstation dat zijn gegevens rechtstreeks draadloos naar de Vantage Pro uitleeseenheid zendt en dus onafhankelijk van de ISS is.
Het bestaat uit een sensor die werkt op het principe van een weerstandsverandering van het metaal platina in functie van de temperatuur, een omzetter en een zender die op batterijen werkt.

 

 

 

De internetverbinding

internet